Badan Pengendali Mutu Internal

UNP sebagai unsur pelaksana  yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam cabang ilmu yang berkaitan dengan pendidikan.

Tugas pokok unsur ini adalah memberikan ilmu dasar, tata laksana pendidikan.

Website Badan Pengendali Mutu Internal http://bpmi.unp.ac.id/